Састанак у Студентском центру

Дана 22.01.2014. године, одржан је састанак представника Студентског парламента Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и представника Студентског цента, а тема је била побољшање услова исхране и израда јеловника за месец фебруар.

Састанак је протекао у пријатној атмосфери и био је врло конструктиван,  а бројни студентски предлози су прихваћени. У наредном периоду ће  биће спроведени а детаљан јеловник у прилогу.

Усвојен је закључак  да састанци буду одржавани најмање једанпут месечно, као и да се формира заједничка комисија коју ће чинити представници студената и студентског центра, а  која ће пратити спровођење предвиђеног  јеловника, као и сам квалитет исхране у нашем студентском центру.

 

Comments are closed.