Чланови

Председник Студентског парламента Универзитета је:

Милан Савић, студент пете године ФТН-а.

 

Потпредседници Студентског парламента Универзитета су :

Славиша Милосављевић, стдент треће године Учитељског факултета,

Јован Алексић, студент пете године Филозофског факултета.

 

Студентски парламент броји 30 члана, по три са сваког факултета Универзитета.

Чланови Студентског парламента Универзитета су:

 1. Немања Компировић – Правни факултет
 2. Магдалена Димић -Правни факултет
 3. Иван Виријевић – Правни факултет
 4. Душан Долашевић – Економски факултет
 5. Никола Богдановић – Економски факултет
 6. Наталија Лакетић – Економски Факултет
 7. Јован Стојановић -ФТН
 8. Милан Савић – ФТН
 9. Јована Динчић-ФТН
 10. Алекса Милић – Медицински факултет
 11. Милан Миленковић- Медицински факултет
 12. Никола Миљковић – Медицински факултет
 13. Миљан Србљак – ФСФВ
 14. Филип Урошевић – ФСФВ
 15. Ненад Савић – ФСФВ
 16. Марко Илић – Учитељски факултет
 17. Славиша Милосављевић – Учитељски факултет
 18. Драгомир Гајић – Учитељски факултет
 19. Данило Баровић – Пољопривредни факултет
 20. Љубиша Цвијетић – Пољопривредни факултет
 21. Александар Здравковић -Пољопривредни факултет
 22. Немања Михајловић – Факултет уметности
 23. Немања Бишевац  – Филозофски факултет
 24. Милица Сташић – Филозофски факултет
 25. Јован Алексић – Филозофски факултет
 26. Ђорђе Спасојевић-Природноматематички факултет
 27. Шиме Попов-Природноматематички факултет
 28. Христина Бојовић-Природноматематички факултет